Χορήγηση Κολχικίνης σε Ασθενείς με Coronavirus Disease-19 (covid-19) για την Πρόληψη Εξέλιξης και των Επιπλοκών της Νόσου – η Μελέτη GRECCO-19​

Η μελέτη GRECCO-19 αποτελεί μια ανοικτή, προοπτική, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη για την πρόληψη της εξέλιξης της και των επιπλοκών της νόσου COVID-19.

Η ομάδα των ερευνητών υποθέτει ότι το φάρμακο κολχικίνη είναι δυνατόν να τροποποιήσει την ανταπόκριση της αντίδρασης του ανθρώπινου οργανισμού στον ιό SARS-CoV-2 ώστε να περιοριστούν ή ακόμα και να προληφθούν οι επιβλαβείς του συνέπειες.

Μόνος αρμόδιος για την απόφαση της ένταξης ενός ασθενούς στο ερευνητικό αυτό πρωτόκολλο είναι ο θεράπων, εφόσον το κέντρο είναι ενταγμένο στη μελέτη. Η χρήση φαρμάκων χωρίς ιατρική συμβουλή μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα επιβλαβής για την υγεία.

The GReek study in the Effects of Colchicine in Covid-19 cOmplications prevention – GRECCO-19 trial is an open-label, prospective, randomized clinical trial for complications’ prevention of COVID-19

GRECCO-19 researchers will evaluate whether colchicine may modify human’s response to SARS-CoV-2 infection with a beneficial outcome as far as COVID-19 complications are concerned.

Clinicaltrials.gov
NCT04326790

Αριθμός Έγκρισης ΕΟΦ
39813/2020

ΠΗΓΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΔΥ