Η πρώτη δημοσίευση σχετικά με τη μελέτη GRECCO-19 πραγματοποιήθηκε στο Hellenic Journal of Cardiology (Elsevier) και αφορά τον σχεδιασμό του πρωτοκόλλου αλλά και τον πιθανό παθοφυσιολογικό μηχανισμό δράσης στον οποίο στηρίζεται η υπόθεση ότι η κολχικίνη μπορεί να έχει ευεργετική δράση στους ασθενείς με COVID-19.

The first publication regarding rationale and study design of GRECCO-19 is online in Hellenic Journal of Cardiology (Elsevier). Potential pathophysiologic mechanisms are also described.

Hellenic J Cardiol. 2020 Apr 3. pii: S1109-9666(20)30061-0. doi: 10.1016/j.hjc.2020.03.002.

[Epub ahead of print]

The GReek study in the Effects of Colchicine in COvid-19 complications prevention (GRECCO-19 study): rationale and study design.

PMID: 32251729 – DOI: 10.1016/j.hjc.2020.03.002

PubMed

Clinicaltrials.gov
NCT04326790

Αριθμός Έγκρισης ΕΟΦ
39813/2020